Mål & vision

Mål och Vision

Visionen för Vikenstugans förskola är att barnen ska ha med sig följande i sin ryggsäck när de slutar på vår förskola:

JAG VILL 
JAG KAN 
JAG VÅGAR

Hur uppnår vi detta?
Vi har i uppdrag att se till att barnens nyfikenhet och lust för det livslånga lärandet stimuleras och att utveckla barnens empatiska och sociala förmåga för att bli goda medmänniskor. 
Det gör vi genom att personalen känner yrkesstolthet vilket bidrar till inspirerande och välplanerad verksamhet för barnen.

Målet med vår pedagogiska verksamhet är att väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och skaparglädje samt öka barnens självkänsla.

Verksamheten styrs av:
•    FN:s barnkonvention 
•    Skollagen 
•    Läroplanen för förskolan -98/16 (LpFö 98/16) 
•    Kommunala riktlinjer

I vårt uppdrag använder vi oss av mentorskap för att skapa en god grund för att synliggöra barnens lek- och lärande process.

Detta utvecklar vi genom att:

· -Dokumentera i vår Förskoleapp

· -Föräldramöte

· -Utvecklingssamtal

· -Föräldrasamtal med nya föräldrarna

· -Förskoleråd

samt i den dagliga kontakten med föräldrar i samband med hämtning och lämning.

Vikenstugans förskola har antagit en hälsoprofil för att belysa vikten av välbefinnande som grund för utveckling. Barnens välbefinnande är en förutsättning för att skapa en positiv lärandemiljö och vi lägger stor vikt vid vistelse utomhus oavsett väder, då vi har en närmiljö som inbjuder till mycket aktivitet. 
Barnen sover ute i vagnar för att minska smitta. Under våra utedagar är det kläder efter väder som är mottot. Tillsammans går vi på upptäcktsfärder för att se vad naturen har att erbjuda och vad vi kan göra för att ta hand om vår omvärld. 
Vidare arbetar vi dagligen med att alla barn skall må bra med fokus på den sociala och psykiska hälsan. I våra temagrupper jobbar vi kontinuerligt med att stärka barnens självkänsla och gruppsamhörighet.