Traditioner

Vi har traditioner här på förskolan för att föra vårt kulturarv vidare från generation till generation och även följa årstidens växlingar. Vi har också ett uppdrag, enligt läroplanen att just föra traditioner vidare.Traditioner är viktiga för oss. De skapar samhörighet, glädje och gemenskap, samt ger barnen trygghet och en känsla av att allt återkommer.

Detta står i Läroplan för förskolan (Lpfö-98/10):
"I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa".
Här är de traditioner som vi uppmärksammar här på förskolan:

blomma_vikenstugan Mårten Gås – Vi firar Mårten och äter god lunch.
blomma_vikenstugan Adventssamlingar – Vi tänder ljus i vår ljusstake och sjunger. Tredje advent pyntar vi ett träd på gården med barnens pynt. Advetskalender.
blomma_vikenstugan Lucia – Luciatåg för föräldrarna avdelningsvis, antingen inom- eller utomhus.
blomma_vikenstugan Julaktivitet för föräldrar – T.ex. adventskaffe, pysselkväll, öppethus etc.
blomma_vikenstugan Julfest – Varje hus har dans kring granen, besök av tomten och jullunch.
blomma_vikenstugan Julgransplundring husvis
blomma_vikenstugan Påskfest – Påsklunch och lekar på respektive avdelning. Barnen har möjlighet att klä ut sig.
blomma_vikenstugan Förskolans dag - Vi firar med olika aktiviteter i stationer.
blomma_vikenstugan Sommaraktivitet med föräldrar
blomma_vikenstugan Midsommar – Vi plockar blommor tillsammans och klär midsommarstången. Vi dansar och sjunger traditionella sånger. Vi bjuds på midsommarlunch.
blomma_vikenstugan Fira födelsedagar – vi uppmärksammar varje barn vid deras födelsedag.