Temagrupper

Bild/Skapande

Under förskoletiden ska alla barn ha fått möjlighet att:
o Experimentera med olika material och tekniker
o Samtala kring bildskapandet samt öka förståelsen för begrepp som rör bild och skapande.
o Titta på andras bilder och prata om och kring bilden.
o Skapande i både planerad och icke planerad verksamhet

Syfte:
o Att utveckla sin kreativitet
o Utveckla sina sinnen
o Få utlopp för kreativitet och fantasi
o Att öka sin förståelse för omvärlden
o Att kunna ta instruktioner och genomföra dessa
o Att få ta egna initiativ
o Att stärka självförtroende och självkänsla
o Att ha roligtMatte

Under förskoletiden ska barnen på ett lustfylltsätt ha mött:

o Vardags matematik.
o Taluppfattning
o Problemlösning (metoden är viktigare lösningen).
o Hur och varför-matte diskussioner
o Begrepp och rumsuppfattning.
o Benämning för form storlek och utseende
o Känna igen siffror
Syfte:
Matematik ska på ett roligt och positivt sätt finnas i barnens vardag.

No
o Positiva upplevelser i naturen.
o Experiment
o Allemansrätten ( respektera djur och natur)
o Miljömedvetenhet
o Människokroppen
o Kretsloppet
Syfte:
Att barnen utvecklar en förståelse för sig själv i sin omvärld

Teknik
o Konstruera och utforska olika metoder och material.
o Väcka nyfikenhet för hur saker och ting fungerar
o Medvetenhet om orsak och verkan.
o Förståelse för olika materials egenskaper
o Kunskap att använda rätt ”verktyg” vid rätt tillfälle
Syfte:
Teknik ska på ett roligt och positivt sätt finnas i barnens vardag.Musik/Drama

Under förskoletiden ska barnen på ett lystfyllt sätt fått:
o Lyssna på och röra sig till olika sorters musik och sång.
o Sjunga sånger, rörelsesånger, ringlekar och sånglekar.
o Att få prova och lyssna på olika instrument.
o Sagoberättande.
o Dockteater.
o Dramatisering av traditionella eller egna sagor.
o Rim och ramsor.
o Att få uppträda till musik och drama, individuellt och i grupp.

Syfte: ”Jag kan- Jag vill- Jag vågar”
o Varje enskilt barn ska känna trygghet i gruppen.Tycka det är roligt att stå i centrum samt att våga visa sin vilja och våga säga: Jag vill/ jag vill inte
o Öka självförtroendet och tilliten till sig själv. Jag kan- jag duger.
o Hjälpa de som t.ex. är blyga eller har svårt att visa känslor och våga synas samt att få de starka att förstå, ta hänsyn och respektera att vi är olika.
o Uppleva att sång, musik och drama ger glädje, gemenskap, samarbete, hänsyn och respekt för andra
o Våga ta plats och synas samt ge plats och låta andra synas.
o Stimulera fantasin i sång, musik, rörelse och drama.
o Våga ta en roll i ett drama och våga framträda inför andra.
o Lära sig turtagning.
o Ta tillvara gamla traditionella sånger, lekar, dans och sagor